Tréninky pro děti ze ZŠ a MŠ

V průběhu školního roku probíhají pravidelné tréninky na sportovištích Základní školy Svážná. Tréninky zahajujeme vždy po zveřejnění školních rozvrhů. Ukončení je s koncem školního roku v červnu. Cena sportovního kroužku je rozdělena vždy do dvou plateb - pro 1. pololetí a pro 2. pololetí.

Sportíček

Sportovní kroužek připravujeme pro nejmenší děti od 3 do 6 let MŠ. Učíme je základní pohybové dovednosti, jako je běhání, házení, skákání, věnujeme se základním prvkům gymnastiky. Začínáme děti učit také nové jednoduché hry a opičí dráhy.

Sportovky

Jedná se o všeobecnou sportovní přípravu pro děti základní školy, kde s dětmi trénujeme a cvičíme od každého kousek - začínáme jednoduchými honičkami, přes základy atletiky, gymnastiky až po míčové hry a jejich systémy.

Atletika

Tréninky jsou určen pouze pro vybrané děti na základě jejich sportovního talentu a výsledků na trénincích a na školních sportovních akcích. Děti a jejich rodiče sami oslovujeme.

Cena tréninků

Pro rok 2023/2024 je výše školného pro tréninky dětí ze ZŠ 2x týdně 1.600 Kč/pololetí, pro trénink 1x týdně 1.400 Kč/pololetí. Pro děti MŠ je cena 1.200 Kč/pololetí (15 tréninků).

Platba za 1. pololetí má splatnost nejpozději do 8. 10. 2023, pro 2. pololetí pak do 31. 1. 2024.

Číslo účtu pro úhradu školného je 670100-2213949622/6210, jako variabilní symbol uvádějte vždy datum narození dítěte a do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Rozpis tréninků pro rok 2023/2024

PONDĚLÍ

 • 14:00 - 15:00 1. třída A + B (při docházce 1x týdně)
 • 15:00 - 16:00 3. třídy
 • 16:00 - 17:00 4. - 6. třída

ÚTERÝ

 • 14:00 - 15:00 1. třída C + přípravná (při docházce 1x týdně)
 • 15:00 - 16:00 2. třídy 
 • 16:00 - 17:00 ATLETIKA

STŘEDA

 • 14:00 - 15:00 1. třídy A+B+C
 • 15:00 - 15:45 MŠ 3-4 roky
 • 15:45 - 16:30 MŠ 5-6 let

ČTVRTEK

 • 15:00 - 16:00 2. a 3. třídy
 • 16:00 - 17:00 ATLETIKA

Pokud máte zájem o přihlášení dětí v průběhu roku, kontaktujte mne, prosím.